Det er igjen klart for Grundsetmart'n i Elverum. Et av Norges eldste handelsmarkeder med en over 400 år lang historie som har overlevd både kongelige forordninger, herredstyrevedtak, verdenskriger og pandemier. I tidligere tider en viktig handelsplass for hele Østlandet, Trøndelag, Värmland og deler av Vestlandet der det ble omsatt alt fra skinn, ost og vilt til tørrfisk, jernvarer og hester. I dag snakker vi om gode tilbud i sentrumsbutikkene, musikk og underholdning, tivoli og salgsboder med diverse fristelser. Mart'n gir oss mange gode påskudd for å treffes og til å bruke Leiret.

Sjøl om mange vil hevde at «det er det samme hvert år», er Grundsetmart'n i stadig utvikling. Og det er ingen andre enn oss sjøl som kan være med å påvirke til utviklinga. I år har invitasjon gått ut til alle lag og foreninger i Elverum med tilbud om bodplass på Rådhusplassen. En ypperlig mulighet til å synliggjøre seg gjennom aktivitet og informasjon. Vi etterlyser stadig mer liv i Leiret, det er å håpe at flere kjenner sin besøkelsestid og benytter seg av mulighetene Grundsetmart'n gir, det er ventet noe slik som 40.000 besøkende i løpet av langhelga. Litt av en utstillingsplass.

De som hevder at Grundsetmart'n bare er juggel og fjas, har fulgt for dårlig med

Museenes innsats for å gjøre Rådhusplassen til et «gammel-martn» gir oss et innblikk i historien, Bondens Marked i Storgata gir annerledes smaksopplevelser. Begge deler er av nyere dato, men viser at arrangementet er i stadig utvikling. En utvikling som dreier seg mer om å oppleve. En utvikling som kommer fordi vi bryr oss og som viser at mart'n betyr noe for både Elverum og alle vi som bor her. Sjølsagt vil Grundsetmart'n bestandig ha et kommersielt preg, det har mart'n hatt siden pelshandlerne møttes på Glomma-isen ved Grundset gård for 400 år siden. Men de som hevder at Grundsetmart'n bare er juggel og fjas, har fulgt for dårlig med.