Det rødgrønne samarbeidet i Innlandet har kollapset. Senterpartiet har takket for seg etter at Arbeiderpartiet valgte å overse resultatet av den rådgivende folkeavstemningen. Aps representanter trosset folkeflertallets vilje om å splitte opp til Hedmark og Oppland og gikk inn for å videreføre Innlandet fylke da saken ble behandlet i fylkestinget. Gruppeleder for Sp og fylkesvaraordfører Aud Hove sier at samarbeidet har vært utfordrende lenge, men at saken om fylkets framtid representerte det endelige farvel med Ap. Fra nå av skal det samarbeides fra sak til sak.

I gamle Hedmark styrte Arbeiderpartiet fylkespolitikken alene fra staren i 1976 og fram til partiet mistet sitt rene flertall i 1991. I årene fra 1991 til 2007 var det SV som styrte sammen med Arbeiderpartiet og etter valget i 2007 kom Senterpartiet inn i folden. Det rødgrønne alternativet ble etablert. Selv om Sp og Ap i Innlandet fylke nå går hver sin veg, betyr det ikke nødvendigvis at Sp blir et opposisjonsparti slik det var helt fram til 2007. Hove sier partiet fortsatt ønsker å samarbeide om en rødgrønn politikk, men altså fra sak til sak. Det kan bli en krevende øvelse for Arbeiderpartiet. Styrkeforholdet mellom partiene i fylkestinget er nemlig en helt annen nå enn hva Ap har vært vant til. Ap har 20 av de 57 representantene og må ut å finne støtte blant ni representanter for å få flertall i en sak Sp er imot.

Jobben med å bygge tillit og vise storfylkets nytteverdi og kraft er prekær

Problemene var store nok for fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) fra før. Men halvparten av alle innbyggerne, store deler av de ansatte og det politiske landskapet imot et Innlandet fylke. Jobben med å bygge tillit og vise storfylkets nytteverdi og kraft er prekær. Arbeiderpartiet la ut på en farefull ferd ved å gå inn for å videreføre Innlandet til tross for rådet fra velgerne og jobben med å bevise at det vegvalget var riktig, kan bli vanskeligere med 16 fristilte Sp-representanter.