Politikerne i Elverum ser ikke ut til å være i stand om å enes i spørsmålet om hva som er best for sjukehuset i Elverum. Det åpnes nå for nye politiske omkamper etter ordførerens mye omdiskuterte sololøp med Hamar-ordføreren. Etterspillet viser at splittelsen i stor grad går på hvem man mener Elverum er best tjent med å lytte til og stole på. Onsdagens forestilling, der politikerne fikk servert Elverum-overlegenes diagnose og foretrukne behandling i forhold til sjukehusstrukturen, etterlater i hvert fall ingen tvil om hvem som har vært premissleverandører for det betente brevet fra ordførerne. Brevet, som altså støtter et sterkt akuttsjukehus på Hamar og skrinlegger det vedtatte hovedsjukehuset i Moelv, støttes av det politiske flertallet i Elverum som består av Ap, SV og Frp.

Etter vedtak både i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, bestemte daværende helseminister Bent Høie i juni i fjor at det skal bygges et hovedsjukehus for Innlandet i Moelv. I vedtaket heter det videre at Elverum sjukehus skal inneholde elektivt sjukehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase. Høie bestemte også at det i konseptfasen skal utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus. Endelig vedtok foretaksmøtet å reelt utrede det såkalte 0+-alternativet med nytt erstatningssjukehus på Hamar.

Ingen tvil om hvem som har vært premissleverandører for det betente brevet fra ordførerne

0+-alternativet kom på banen fordi Elverum sjukehus i det opprinnelige forslaget var fjernet helt. Målet ble å bygge videre på dagens struktur heller enn å bygge et nytt storsjukehus i Moelv. Etter et målrettet og politisk samstemt påtrykk, fikk Elverum en rolle i statsrådens endelige vedtak. Det er ikke nødvendigvis feil likevel å jobbe aktivt for et 0+-alternativ, men da må man være sikker på at det gir mer sjukehus til Elverum. Og det er akkurat det som er spørsmålet, særlig etter at ordfører Skjærvik tilsynelatende har vært usedvanlig raus i forhold til Hamar-miljøet.