Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Energi Norge forbereder nå kundene sine på at strømprisen kan variere mye fremover, skriver E24.

På kort sikt vil prisene øke, men på lengre sikt venter Energi Norge at prisene i kraftsystemet vil falle fordi det produseres mye sol- og vindkraft. Det kan føre til prissjokk om vinteren, men ekstra billig strøm på sommeren når det er stort overskudd i markedet.

Kraftorganisasjonens antakelser samsvarer med både Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat sine anslag, ifølge E24.

Kunder bør imidlertid ikke la seg skremme av større svingninger i strømprisene, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge.

– Når det blir den type ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, går prisene opp. Men slike variasjoner over kort tid er knapt merkbare på strømregningen, sier Løvseth.

I oktober økte strøm og nettleie i Norge med 5,4 prosent, ifølge den siste Konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrå.