Det melder politiet i en pressemelding tisdag.

Det er Oslo politidistrikt som håndterer den konkrete hendelsen og som etterforsker saken.

Politidirektoratet følger situasjonen tett, og vurderer fortløpende hvordan hendelsen påvirker politiets beredskap og innsats. Politiet har foreløpig ingen konkrete indikasjoner på at det er en endring i trusselnivået i landet.

− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen, og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.