Midt i den mest hektiske perioden fikk Jorun (44) jobben som ny smittevernsjef

Jorun Slettli er den nye kommuneoverlegen og leder for smittevernarbeidet i regionen Solør. Hun ble det plutselig etter at Terje Christiansen trakk seg fra stillingen tidligere denne uka.