Randi Dørum vil tilbake som rådmann, men foreløpig ikke i hel stilling. – Nei, sier ordføreren

I ti måneder har rådmann Randi Dørum vært sjukmeldt. Nå ønsker hun seg tilbake som rådmann, men foreløpig ikke i full stilling. Denne løsningen sier ordfører Ole Gustav Narud nei til. – Vi kan ikke ha to i stillingen samtidig.