Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke avfeiet tilbudet

Miljødirektoratet har tilbudt Åmot forvaltningsansvar for verneområder:

Artikkelen er over 6 år gammel

Formannskapet i Åmot er i utgangspunktet positive til å overta forvaltningsansvar for verneområder i Åmot.

Åmot kommune har fått tilbudet fra Miljødirektoratet (MD) om å overta forvaltningsansvar for verneområder i kommunen.

Fristen for tilbakemelding er satt til 1. april, men Åmot kommune har fått utsettelse til 1. mai. Aktuelle verneområder i Åmot er:

1. Kvannbekken naturreservat
2. Deset naturreservat
3. Hemmeldalen naturreservat (forvaltningsmyndigheten vil ikke bli overført kommunen, da
naturreservatet omfatter flere kommuner)
4. Jukulen naturreservat
5. Jernåa naturreservat
6. Gita naturreservat
7. Lavåa naturreservat
8. Tanarkjølen naturreservat

Råder til nei

Onsdag ble saken drøftet i formannskapet. Rådmannens forslag til innstilling er at kommunen avstår tilbudet.

– Det har med arbeidsmengde og bemanningssituasjon akkurat nå. Da er det vanskelig å foreslå at man skal overta en slik rolle. Vi har mer enn rikelig med arbeidsoppgaver, forklarte enhetsleder for landbruk, Jesper Engel.

Hans Petter Wahl Adolfsen (Ap) slo seg ikke til ro med dette.

– Hvis du kan søke om midler, for eksempel i et samarbeid med Evenstad, kan det være interessant å se på det, framholdt han.

Flere var enige med Adolfsen, men administrasjonen med Engel, sektorleder Dag Hoffmann og rådmann Randi Dørum, sto fast på at ansvaret vil utgjøre merarbeid på en allerede arbeidstynget stab.

Må sjekke nærmere

– Hans Petter tenker noenlunde riktig, for det har vært viktig å få hånd om den lokale forvaltningen, påpekte Ole Gustav Narud (Sp) og luftet tanken på at et slikt prosjekt, kanskje kan samordnes med en VTA-bedrift (varig tilrettelagte arbeidsplasser).

Utfallet ble at formannskapet samlet seg om forslaget fra Adolfsen om at rådmannen sjekker nærmere mulighetene for tilførte midler med en ansvarsovertakelse.
 

Kommentarer til denne saken