Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli vindmøllepark

Artikkelen er over 9 år gammel

Nærmere 60 personer viste sin interesse i Åkrestua da det første åpne folkemøtet om et vindkraftverk i Rendalen eventuelt skal bygges ut, ble holdt.

Ordfører Norvald Illevold (Ap) innledet møtet med en kort orientering om kommunens kjennskap og involvering i planene om et vindkraftverk så langt.

Deretter var det Ola Børke fra selskapet Austri Vind som ga forsamlingen en presentasjon på hva et slikt vindkraftverk innebærer, og hvor langt man per nå er kommet i prosessen.

Avtale med grunneiere

Børke ga klart uttrykk for at en avtale med grunneiere, basert på frivillighet, er å foretrekke framfor ekspropriasjon.

– Det er først nå at en avtale med de involverte grunneierne foreligger, derfor er det noe håndfast å jobbe videre med, sa Børke som også understreket at det kommer til å bli flere folkemøter, og at det fra deres side søkes å holde en så åpen og informasjonsrik prosess som mulig.

Vindkraftverket består av flere vindmøller i en såkalt vindpark, og vindparken dekker et areal på 5,8 kvadratkilometer fra Grønnkampen i nord til Storfjellet i sør på Rendalens vestkjøl.

Den nærmeste bebyggelsen til vindparken vil bli seter- og fritidshusene ved Åkersrokkdalen seter.

– Høyden på mastene avhenger av hvordan de blir plassert og av vegetasjon rundt, men vi regner fra 80 til 100 meter på disse, og selve propellen vil ha en rotordiameter på 110 til 115 meter, sa Børke.

Kan gi fire årsverk

Et ferdig installert vindkraftverk på 40 Megawatt i Grønnkampen/Storfjellet kan gi inntil fire årsverk i sysselsettingseffekt når det skal holdes i drift.

– Det vil også bli en anleggsperiode i utbyggingsfasen der vi håper og ønsker at lokalt næringsliv vil være sentrale aktører, noe som dere i Rendalen er godt kjent med gjennom tidligere kraftutbygging, sa Børke.

Etter sommeren håper Austri Vind å få på plass den midlertidige vindmålemasta med en antatt høyde på 100 meter som skal gi sikrere informasjon om de aktuelle vindforholdene der vindparken er planlagt.

– Framdriften videre vil være å jobbe med forhåndsmelding til NVE, der forslag til konsekvensutredningsprogram skal være med forut for en konsesjonssøknad, sa Børke.

For Austri Vind er det vesentlig å komme i mål med prosjektet innen 2020, på grunn av det norsk/svenske sertifikatmarkedet som styrker lønnsomheten i en eventuell utbygging av et vindkraftverk i Rendalen.

Kommentarer til denne saken