– Jeg kan ikke snakke for alle i Ap, men fornybar energi sto på valgprogrammet vårt, og jeg håper at partiet står for det vi har gått til valg på. Personlig er jeg i hvert fall positivt innstilt til en utbygging, bekrefter Illevold.

Ulike meninger

Som Østlendingen fortalte i lørdagsavisen har grunneierne Sigvald Akre, Hans Th. Kiær og Statskog tatt initiativ overfor Austri Vind med tanke på en mulig utbygging av vindmøllepark i Storfjellet-Grønkampenområdet i Rendalen vestfjell.

I løpet av uka møtes partene til forhandlinger. Men planene møter allerede nå på motstand.

I lørdagsavisen gikk Haakon Christensen og Christian Fredrik Bjerke, talspersoner for Mjovass-sameiet ut og advarte mot planene.

Ordføreren er forberedt på at det vil bli en debatt rundt planene.

– Det er også riktig og viktig i en slik sak.

Foreløpig avventer han avklaringen mellom grunneierne og Austri Vind. Kommunen har så langt bare vært orientert om saken.

– Vi var på informasjonsmøte med Austri Vind i vinter. Hvis det blir inngått en avtale regner jeg med at vi vil få en formell henvendelse fra Austri Vind ganske raskt, blant annet med tanke på å få satt opp en vindmålemast i området, sier Norvald Illevold.

Inntekter og arbeidsplasser

Haakon Christensen og Christian Fredrik Bjerke pekte i lørdagsavisen på at en vindmøllepark vil bli både skjemmende i terrenget og synlig over store områder.

Ordføreren mener på sin side at Storfjellet-Grønkampen er av de bedre områdene for eventuell utbygging av vindkraft i Rendalen.

– Her er det både kraftgater og veger fra før, og jeg mener at det blir liten sjenanse utenom for de nærmeste seter- og hytteeierne som blir berørt.

Norvald Illevold mener at vindkraftutbygging kan være en fin tilvekst til næringslivet i Rendalen.

– Det handler ikke bare om penger i kommunekassa i form av eiendomsskatt. Det vil også gi noen arbeidsplasser og ekstra aktivitet i byggeperioden. I tillegg vil det bety inntekter til grunneiere og rettighetshavere som forhåpentlig kan pløyes videre i ny næringsvirksomhet, sier ordfører Norvald Illevold.