Gå til sidens hovedinnhold

Biskopen vil ha pilegrimssenter

Artikkelen er over 11 år gammel

Biskop Solveig Fiske håper at det skal gå an å få realisert planer for ett eller to pilegrimssentre i Østerdalen. Til nå finnes det ikke slike senter i denne delen av bispedømmet.

Det var under feiringen av Østerdalsledens ti-årsjubileum – på Lia gård i Stor-Elvdal i helga – at biskopen sa at det er mulig å kunne påvirke politikerne til å bidra med etableringen av pilegrimssenter, ett eller to, i Østerdalen.

– Sørg for en ringvirkningseffekt i de lokale miljøer slik at det blir mulig å kunne realisere dette, sa Fiske.

Gode opplevelser

Under festmøtet understreket biskopen betydningen av å kunne profilere pilegrimsarbeidet.

Hun viste til at det skjer mye langs Østerdalsleden, hvor blant annet kirker holdes åpne som et ledd i pilegrimsarbeidet. Biskopen så den store betydningen som ligger i arbeidet med å løfte fram pilegrimsveiene.

– Det er ingen annen vei som ivaretar så mange dimensjoner som en pilegrimsvei. Det dyrker kultur og identitet, og det er en god vei å kunne få vandre langs, sa biskopen.

Være sammen

Fiske minnet om at det er store miljøutfordringer som trenger en løsning. Hun så for seg betydningen av å gå sammen for å finne løsningene:

Det er viktig at man stadig er i bevegelse og forholder seg til det faktum at jorden er et felles hjem for alt som holdes levende.

Biskopen trakk fram Lia gård hvor miljø og omgivelser og det som skjer på dette stedet bidrar til at perspektiv og horisont blir så tydelig og klare for alle de som kommer til et sted som dette.

Undringens vei

Festens hovedtaler var forfatter Ola Jonsmoen, som satte pilegrimsveien og vandringen gjennom tidene i fokus – de møter som skjedde mellom de som vandret og de som bodde langs veien pilegrimen gikk.

– Pilegrimsleden er en undringens vei hvor vandreren alltid vil kunne oppdage noe. En pilegrimsvei er et gangbart alternativ for den som vil følge veien, for alle er vi stadig underveis, sa han.

Apostelens festdag

Markeringen av pilegrims- ledens jubileum skjedde på festdagen for apostelen Jakob, pilegrimenes apostel, og derfor ble dette en spesiell dag for markeringen. Senere i år blir det arrangert en jubileumsvandring fra Åmot til Lia gård, og i september blir det en vandring mot Hamar og til åpningen av pilegrimssenteret på Domkirkeodden.

Lørdag ble for øvrig det første pilegrimstun i Østerdalen åpnet, Smedberget pilegrimstun hos Aslaug og Asbjørn Haugen. Sammen med Ingeborg og Sigmund Bø ble de fire overrakt en bokgave av kultursjefen i Rendalen, Toril Andreassen, for sitt arbeid for pilegrimssaken. Kultursjefen understreket den store betydning deres arbeide har.

Kommentarer til denne saken