Bygger nytt på Rena

KOMMUNIKASJON: Hver dag er prosjektleder Arne Rom på byggeplassen på Rena syd og snakker med maskinførerne. – Kommunikasjonen er viktig, sier Rom som her er i samtale med maskinførerne Gunnar Rustad (midten) og Håvard Myhre fra John Galten AS.FOTO: KRISTIN SØGÅRD

KOMMUNIKASJON: Hver dag er prosjektleder Arne Rom på byggeplassen på Rena syd og snakker med maskinførerne. – Kommunikasjonen er viktig, sier Rom som her er i samtale med maskinførerne Gunnar Rustad (midten) og Håvard Myhre fra John Galten AS.FOTO: KRISTIN SØGÅRD

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Byggearbeidet med omsorgsboliger og barnehage på Rena syd er i gang. Neste sommer står det ferdig.

DEL

Arne Rom er ansatt i Åmot kommune og prosjektleder for byggearbeidene som så vidt er i gang på Rena syd. Både på tomta for omsorgsboliger som ligger i krysset mellom Fabrikkveien og fylkesvei 215, og barnehagen som ligger et par hundre meter lenger sør, har arbeidet startet med å grave ut masse. Deretter skal det fylles på igjen med knust fjell.

– Der omsorgsboligene skal være, har det vist seg å være et gammelt bark- og flisdeponi. Da må vi sørge for et skikkelig underlag, sier Rom.

Arbeidet på tomta startet 10. juni.

Premiert av Husbanken

Omsorgsboligene omfatter 14 boenheter, i tillegg til fellesareal og fasiliteter til de ansatte.

– Det er bygget slik at de som bor her kan få 24-timers omsorg. Alt ute og inne er prosjektert med tanke på universell utforming. Den løsningen er vi blitt premiert for av Husbanken med 9,3 millioner kroner, sier Rom.

Rammekostnadene er på 38 millioner kroner. Brukerne som flytter inn, skal for øvrig betale husleie. Slik boligene er utformet, kan beboerne søke om bostøtte.

Bygget blir tilknyttet Rena fjernvarme.

– Det blir moderne, og gir rasjonelle løsninger som i sin tur gir grunnlaget for trygghet og trivsel hos beboerne, sier Rom.

Huset blir i to etasjer, med boligene mot vest. Byggmaterialet er tre, betong og stål.

– Tre er viktig i Åmot som produserer så mye trevirke, kommenterer prosjektlederen.

Trygg trafikk

Litt lenger sør, også det langs Fabrikkveien, er et annet byggeprosjekt i gang. Her vil trafikksituasjonen rundt kvartalet få spesiell oppmerksomhet i utformingen.

– Når foreldrene skal hente og bringe, slipper de å rygge. Det er lagt opp slik at de kjører inn én vei og ut en annen, sier Rom som har sin egen humoristiske betegnelse på dette rutinemessige momentet: «kiss-and-ride».

I og med at bebyggelsen rundt er verneverdig, har Riksantikvaren hatt synspunkt på arkitekturen på det nye huset.

Barnehagen blir om lag på 600 kvadratmeter, med i alt fire avdelinger. Det åpner for 54 barn og tolv ansatte.

Rammekostnaden er på 23 millioner kroner. Hovedentreprisen på begge prosjektene har Martin M. Bakken AS.

Svensgaard Installasjon AS, YC Rør AS og GK Norge AS har sideentreprisene.

Artikkeltags