– Vi hadde ikke den minste anelse om at vi skulle få slik heder fra hovedstyrets side, og vi ble meget overrasket over denne begivenheten under sportsmøtet på Gardermoen nylig, sier Kristian Rønning.

Klubben i Rendalen ble stiftet i april, og har nå om lag 50 medlemmer.

Det aller største

Styretrioen fortsetter med å fortelle om alt som skjedde under grendefestivalen på Åkrestrømmen. Der de planla og være til stede i all beskjedenhet. Men så rullet det på, med stuntet med Henning Solberg og alt rundt dette.

Folk kom til festivalen denne lørdagen, gammel som ung. Rundt 4000 i tallet.
– Vi fikk vist fram motorsportmiljøet i Rendalen i langt større omfang enn vi våget å tenke, sier de tre.

– Under de to dagene var all oppmerksomhet rettet mot Solberg. Alt som skjedde var bare så ufattelig, sier de.

Så mye mer

Den nystartete klubben NMK Rendalen ønsker å være et alternativ utover musikk, fotballen og data. De har gått til innkjøp av en bil med utstyr som de yngre skal få prøve seg på. I slutten av november arrangeres det en tur til Hamar og Hamar gokart. 28. mai skal de ha sitt eget arrangement på banen i Stor-Elvdal, som sitt første offentlige løp.
En egen bane har de så langt ikke hatt i sine tanker.

– Men vi er en stor takk skyldig til alle de som støtter oss, sier styret.

Dediserer prisen

I forbindelse med markedsføringsprisen har styret i klubben bestemt seg for at prisen skal tilegnes nå avdøde journalist Jo Sletten Larsen i Østlendingen, for hans måte å omtale klubbens arrangement på under grendefestivalen.

– Styret er samstemte om at mediedekningen har bidratt til at den ferske klubben overraskende fikk årets markedspris, sier de.

NMK Rendalen takker også John Fiskvik som var den som fikk Hennings Solberg til Rendalen med sitt motorshow.

– Det er mange som fortjener vår takk for all hjelp, sier styrets representanter.