Gå til sidens hovedinnhold

Kritiske til vindmølleplaner

Artikkelen er over 9 år gammel

Flere grunneiere i Rendalen er klare til å gå i forhandlinger med Austri Vind om en utbygging av en vindmøllepark i Grøn- kampen-området. Naboene i Mjovass-sameiet er svært kritiske til planene.

Sonderingene og drøftingene rundt en mulig framtidig vindmøllepark ved Grønkampen, et område som ligger mellom Rendalen og Stor-Elvdal, har etter det Østlendingen erfarer pågått et par års tid.

Det er grunneierne Hans Th. Kiær, Sigvald Akre og Statskog som står bak planene.

Klar beskjed

Oslo-karene Christian Fredrik Bjerke og Haakon Christensen i Mjovass-sameiet, advarer sterkt mot en mulig etablering av vindmøllepark i Grønkampen-området.

– Vi var innkalt på et informasjonsmøte 17. november i fjor. Der ble det lagt fram skisser hvor flere vindmøller var plassert på vårt område-uten at vi visste noe på forhånd. Vi ga klar beskjed om at det ikke var aktuelt for oss å være med på et slik prosjekt. Senere er vi blitt kjent med at det utredes et redusert vindturbinprosjekt i området Storfjellet-Grønkampen. Dette advarer vi sterkt imot. En vindmøllepark er et industriområde, verken mer eller mindre. Vi ønsker å bevare naturen for rekreasjon, jakt og bærplukking, slår Bjerke og Christensen fast.

– Riktig å reagere nå

De representerer i alt ni familier som har hytte på Mjovass.

– Vi blir nabo i nord, 2–3 kilometer unna vindmøllene hvis prosjektet blir realisert. Vi vil ikke bli så plaget av støy, men inngrepene i naturen og massive vindmøller vil bli svært skjemmende. Det er skissert vindmøller med en totalhøyde på 120–180 meter, og det betyr at de vil bli synlige langt utover Rendalens grenser, påpeker Christian Fredrik Bjerke.

De er klar over at ingen ting er bestemt enda, men de mener det er viktig at lokalbefolkningen blir orientert om det som skjer.

– Vi føler at det er riktig å reagere nå, og opplever at vi får mange positive tilbakemeldinger. Vi har sendt noen e-poster til andre berørte i området, sier Haakon Christensen.

Talsmennene for Mjovass-sameiet kan ikke se noen andre effekter av en eventuell vindmøllepark i Rendalen enn at det vil gi økonomisk gevinst for noen få grunneiere – og eiendomsskatt til kommunen.

– Jeg skjønner at grunneierne og kommunen kan la seg friste av økonomiske grunner, men det er vanskelig å beregne mulige frafall av andre inntekter. Det er den uberørte naturen og de storslåtte viddene som gjør Rendalsnaturen så spesiell. Med turbiner som blir synlige over store deler av Rendalen vil det bli en helt annen opplevelse. Vi undrer om de forespeilede inntektene er høye nok til å forsvare de åpenbare ulempene som en vindmøllepark vil gi, sier Christian Fredrik Bjerke.

Kommentarer til denne saken