Foredraget til Solberg markerte starten på et prosjekt om psykisk helse som det skal jobbes med ved Åmot ungdomsskole utover i uka. Dette er et ledd i markeringen av Verdensdagen for psykisk som opprinnelig var 10. oktober, men da var det høstferie. Tema i år er Unge på vei – utdanning, arbeid og psykisk helse.

Stort engasjement

Line Langaard Solberg fikk raskt 9.-klassingenes oppmerksomhet i går, med sin engasjerte framføring av temaer som i høy grad berører ungdom.

– Hvis dere skal bli gode for eksempel i idrett så har dere en trener. Jeg trener det som sitter mellom ørene. Det er like viktig å trene tankene som musklene for å bli god i noe, sa Solberg, da hun presenterte seg som tanketrener.

Med bakgrunn som adjunkt og godkjent coach vet hun hvor sårbare ungdommer kan være, men også hvilke ressurser de besitter. Mye handler om å trykke på de rette knappene og styre tankene i riktige baner.

– Hver og en av oss tenker nesten 60.000 tanker i døgnet. Forskning viser at 80 prosent av dem dreier seg mye om det samme. Du kan selv være med og styre tankene slik at de blir mest mulig positive. Selvtillit og selvfølelse henger nøye sammen med hvordan vi «snakker» med oss selv, påpekte Line Langaard Solberg.

Hun viste fram flere øvelser som elevene fikk testet ut, både visualisering- avspenningsøvelser og tankefeltteknikker som kan brukes både i skolesituasjonen og ellers i livet.

– Nyttig og interessant

9.-klassingene Charlotte B. Westbye og Siri Rusten synes foredraget med Solberg var både nyttig og interessant.

– Jeg føler at jeg har fått både bedre selvtillit og selvfølelse – og hvordan man skal være mot hverandre og seg selv. Ting kommer mer på plass, og rådene vi fikk vil lette hverdagen min, mener Charlotte.

Leder i Mental Helse Åmot, Gjertrud Linde, tror at Solbergs råd og tips vil være til god hjelp for mange ungdommer.

– Forebyggende arbeid med tanke på unges psykiske helse er svært viktig. Unge som sliter faller ofte ut både av skolesystem og arbeidsliv, påpeker Linde. Ved Åmot ungdomsskole blir det mer fokus på psykisk helse, mestring og selvtillit onsdag og torsdag.