41-50 ulver påvist i Norge

Slettås: Det er full fart igjen i Slettås-flokken. Ny hanulv er kommet og det er nå registrert elleve dyr i reviret. Her en av dyra i et tidligere valpekull.FOTO: SKANDULV

Slettås: Det er full fart igjen i Slettås-flokken. Ny hanulv er kommet og det er nå registrert elleve dyr i reviret. Her en av dyra i et tidligere valpekull.FOTO: SKANDULV

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ni valper er påvist i Slettås-flokken, fem i Letjennareviret og fire i Julussa-flokken.

DEL

Til sammen er det registrert mellom 41 og 50 ulver i Norge den siste tida, mellom 24 og 30 av dem er bare bekreftet på norsk side.

Vinterens sporingssesong for kartlegging av ulv har videre påvist tre nye ulverevir i Norge. Det gjelder et nyetablert ulvepar i Osdalen, to revirmarkerende ulver i et grenserevir ved Lutnes i Trysil og en enslig revirmarkerende ulv ved Koppang.

Dette kommer fram av statusrapporten om ulv i Norge fra Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad. Resultatene er foreløpige og gir et sammendrag av det som til nå er kartlagt.

Resultatene bygger på sporing av ulv på snø, DNA-analyser og meldinger om ulv.

Nytt liv i Slettås-flokken

Rapporten forteller at Slettås-flokken nå består av elleve ulver, ni av dem er valper fra i vår. Slettås-tispa er den samme, men hannen er ny. Etter at den opprinnelige Slettås-hannen forsvant, ynglet tispa med ett eget avkom i 2013.

Dette resulterte i en valp som neppe vokste opp. Ulveforskerne på Evenstad har funnet spor etter slåsskamp mellom to ulver ved Osensjøen, den nye hannen kom altså seirende ut og er nå leder i flokken på til sammen 11 ulver.

Den er et avkom etter en russisk-finsk ulv i det svenske Galvenreviret og altså mindre innavlet enn den forrige.

I Letjennareviret nordøst i Elverum ble det påvist valpekull både i 2012 og 2013, men påfølgende vinter var det bare mulig å påvise en valp som hadde overlevd.

I år har samme tispa ynglet, men denne gangen er fem avkom registrert. I Julussa-reviret er en familiegruppe på seks dyr registrert.

Østmarka-paret borte?

Rapporten forteller også om valper i Rotnareviret. Tispa har hatt GPS-sender i fire år på rad og det er derfor godt dokumentert at flokken for det meste oppholder seg på norsk side.

Det er så langt registrert 3–4 ulver i flokken.

Det er usikkert om ulveparet som ynglet i Østmarka i fjor har ynglet i år. Tispa, som fødte fjorårets kull, ble ikke påvist ved DNA sist vinter, men det utelukkes likevel ikke at hun kan ha vært i området.

Så langt i vinter er det bare en revirmarkerende ulv i Østmarka, dette mener forskerne kan indikere at paret ikke lenger er intakt.

Rapporten er bare foreløpig og forskerne understreker at det har vært lite sporsnø så langt.

Forskerne ønsker seg tips om observasjoner og funn.

Artikkeltags