Elghunde, som tilhørte et jaktlag fra Akershus, var lørdag ettemiddag på elgjakt på vestsida av Storsjøen på grensa til Stor-Elvdal og Rendalen.

Den hadde los på en elg. Den forsvant ut av syne. Jaktlaget måtte gå rundt en omveg. Hunden hadde en peiler på seg.

Da de kom fram fant de hunden død, og ille tilredt.

Rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn i Åmot, Erling Ness var på stedet søndag ettermiddag for å dokumentere og registrere hendelsen.

Les også:

– Hunden var ganske ille tilredt. Blant annet var magen revet opp. Den hadde ingen sjanse mot ulvene. Dette er rått parti, sier Ness til Østlendingen.

Han antar at det var minst to ulver som angrep og drepte hunden. Dermed kan det være snakk om at det var Julussa-flokken som står bak.

Julussa-flokken genererer stor aktivitet i områdene mellom Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen.

– Det en del spor på stedet, men de har krysset hverandre. Sånn sett er det vanskelig å anslå hvor mange ulver som har vært her.

Ifølge Ness er det ikke helt uvanlig at hunder blir drept av ulver.

– Vi registrerer slike hendelser med ett, eller to års mellomrom, sier Ness.