Lisensjakta på ulv, vinteren 2014 - 2015, er godt i gang.

Fredag ettermiddag ble ulv nummer to på sesongens kvote felt i Rendalen kommune. Det ble først meldt at ulven var felt i Stor-Elvdal, men nærmere undersøkelser viste at det var akkurat i grenseområdene mellom kommunene, og ulven falt i Rendalen.

På vinterens kvote er det seks ulver. Den første ble felt i Stange før jul.

– Ulven ble felt i forbindelse med den pågående lisensjakta på ulv i Hedmark. Dyret ble avlivet på helt forskriftsmessig måte, bekrefter rådgiver hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, Rannveig Helgesen overfor Østlendingen.

– Det er en voksen hanne som ble felt i dag. Hvor stor den er vet jeg ikke ennå. Da jeg snakket med jaktlaget tidligere i dag, hadde de ikke fått veid den ennå, sier Helgesen.

Lisensjakta på ulv fortsetter fram til og med 31. mars, med fire dyr igjen på kvota.

Kvoten gjelder for lisensjakt i både Hedmark og Akershus og ble bestemt av rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold og Hedmark i september.

Fylkesmannen i Hedmark opplyser at årets lisensfellingsområde er avgrenset på denne måten:

  • Akershus fylke, utenfor ulvesonen.
  • Hedmark fylke, utenfor ulvesonen, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal.

Området utenfor ulvesonen, hvor det likevel ikke er lov å jakte, definerer Fylkesmannen i Hedmark slik:

  • Stor-Elvdal; øst for Glomma og sør for fylkesveg 30.
  • Rendalen: sør for fylkesveg 30 til Åkrestrømmen og sør for fylkesveg 217.
  • Engerdal: sør for fylkesveg 217 fra kommunegrensa mellom Engerdal og Rendalen og til Elvbrua, og vest for Femundselva til kommunegrensa Engerdal – Trysil.