Sollia-skolen består

FÅR UNGDOMSSKOLE: 
Terje Hoffstad (Ap) hadde sammen med sambygding Even Moen (Sp)utarbeidet forslag til kommunestyret som sikrer ungdomsskoletilbud også til neste år i Sollia. Til tross for at dette dreier seg om bare en elev neste skoleår, så fikk forslaget flertall i kommunestyret.
$BYLINE_ON$Foto: Per Ivar Strømsmoen$BYLINE_OFF$

FÅR UNGDOMSSKOLE: Terje Hoffstad (Ap) hadde sammen med sambygding Even Moen (Sp)utarbeidet forslag til kommunestyret som sikrer ungdomsskoletilbud også til neste år i Sollia. Til tross for at dette dreier seg om bare en elev neste skoleår, så fikk forslaget flertall i kommunestyret. $BYLINE_ON$Foto: Per Ivar Strømsmoen$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I går kveld realitets-behandlet kommunestyret i Stor-Elvdal saken om framtidig skolestruktur i kommunen. Det endte med at Sollia ungdomsskole opprettholdes med en elev kommende skoleår, mens skoletilbudet på Atna legges ned.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Saken om skolestrukturen i Stor-Elvdal har vært en lang og usedvanlig mye debattert sak. Den har avdekket følelser, der kanskje eldre debatter om kommunegrenser og næringsutvikling også har blusset opp igjen.

Kommunestyremøtet i Storstua i går kveld var i så måte intet unntak. Her ble alt fra de gamle diskusjonene om at de som bor helt sør i Stor-Elvdal er bedre tjent med å tilhøre Åmot, til næringsutviklingen og fraflyttingsproblematikken i Sollia framlagt fra talerstolen.

To nye forslag

Saksbehandlingen har vært forholdsvis grundig, og forslaget som politikerne i utvalget for kultur og oppvekst kom fram til tidligere i vinter lå til grunn sammen med elleve høringsuttalelser.

I kommunestyret ble det fort klart at det ikke var partipolitiske skillelinjer i denne saken, da Terje Hoffstad (Ap) og Even Moen (Sp) sammen hadde utarbeidet et nytt forslag til vedtak. Begge er forøvrig solliværinger.

- Dette handler om barns læring, og det barn trenger er et godt læringsmiljø og dyktig engasjerte lærere. Styrk skolemiljøet på Koppang! Grendeskolene er for små som de er, sa Thor Arne Haug (BL), som lanserte enda ett forslag til vedtak.

Dermed var det to forslag som måtte voteres opp mot kultur og oppvekst sitt innstillingsforslag. Innstillingen var listet opp i ti punkter.

Knepne voteringer

I kommunestyret ble det votert over hvert enkelt av de ti punktene, og i innstillingens andre punkt, som omhandlet Atna skole, forslo Haug at denne burde legges ned.

Undervisning på første til sjuende klassetrinn skal foregå ved Koppang skole, men barnehage og SFO fortsetter som før. Haugs forslag fikk flertall med 11 mot 10 stemmer.

Kommunestyret ble før realitetsbehandlingen tok til, gjort oppmerksom av ordfører på at Atna skole fra neste skoleår heller ikke hadde noen elever, da alle frivillig har valgt å gå på Koppang skole.

Innstillingens tredje punkt omhandlet Sollia oppvekstsenter, der forslaget gikk på at ungdomsskoletrinnet nedlegges og at elevene alternativt gis et tilbud i Folldal i tillegg til Stor-Elvdal ungdomsskole.

Hoffstad og Moens forslag sikret undervisning fra første til tiende trinn, men sier at skoletilbudet stilles midlertidig i bero dersom elevgrunnlaget faller bort. Dette forslaget fikk kommunestyrets tilslutning med 11 mot 10 stemmer.

Opphus som før

Thor Arne Haug hadde forslag på at undervisning ved Opphus oppvekstsenter fra første til tredje trinn skal foregå der, men at resten ble lagt til Koppang eller Rena. Men hans forslag falt mot åtte stemmer.

I innstillingen fra kultur og oppvekst var det foreslått at det gis todelt undervisning ved Opphus skole fra første til sjuende trinn slik det er nå, men i Hoffstad og Moens forslag ville de i tillegg til dette også ha med at skoletilbudet ved Opphus stilles i midlertidig bero dersom elevgrunnlaget faller bort.

Hoffstad og Moens forslag fikk kommunestyrets tilslutning med 13 mot åtte stemmer.

For øvrig ble det vedtatt at dersom det ønskes skoleplass utenfor egen skolekrets, må man søke om dette innen 1. februar. Vedtaket sier også at det skal utarbeides fellesavtaler for gjesteelever i Fjellregionen og i Sør-Østerdal region.

Artikkeltags