Frykter trafikkulykke ved storelgen – Vegvesenet setter i verk tiltak

Per Einar Bakke fra Trysil frykter det skal skje en alvorlig trafikkulykke ved storelgen på Bjøråa rasteplass i Stor-Elvdal. Mange bilførere lar seg forstyrre av den gedigne elgen, samtidig som det er stor trafikk inn og ut fra rasteplassen.