- De tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Ytterligere forklaringer må vente til i retten, sier forsvarer til en av de fire mennene, advokat Marijana Lozic.
Det var i desember 2006 politiet, som ledd i jakten på utbyttet fra Nokas-ranet, oppsiktsvekkende slo til mot gården Vålstua i Åmot kommune.
Der avdekket de et produksjonsanlegg for omfattende dyrking av cannabisplanter.
Nå - to og et halvt år etter - er hver av de fire mennene - ifølge tiltalebeslutningen som del av ei organisert kriminell gruppe - tiltalt for å ha forsøkt å tilvirke et meget betydelig kvantum cannabis.
- Vi mener de fire var den organiserte gruppa, presiserer aktor Bodil Thorp Myhre, statsadvokat i Hedmark og Oppland overfor Østlendingen.
Straffelovens §60A skjerper straffen når forbrytelsen begås av et forbund av tre eller flere personer.
Aktor vil foreløpig ikke si om noen av de fire har hatt mer eller mindre sentrale roller enn andre.

Stoppet i oppstarten

Ifølge tiltalebeslutningen var det lagt til rette for produksjon av anslagsvis cirka 200-250 kilo cannabis i året på gården, fordelt på fire til fem avlinger à 50 kilo.
Påtalemyndigheten mener mennene anskaffet lokaler, nødvendig produksjonsutstyr, strømforsyning og planter til produksjonen.
Men de mislyktes i sitt forehavende da politiet slo til mot gården før produksjonen ble iverksatt i desember 2006.
Ved pågripelsen fant politiet cirka 25-30 cannabisplanter, som i tørket tilstand utgjorde til sammen 400 gram marihuana.

Nokas-spor

Aktor Bodil Thorp Myhre bekrefter at det var en av de tiltaltes bekjentskap med David Toska som førte til at gården og produksjonsanlegget ble avdekket i forbindelse med jakten på utbyttet etter Nokas-ranet.
- Men påtalemyndigheten har ingen intensjon om å føre bevis for at pengeutbytte av Nokas-ranet er blitt brukt til å investere i gården, og har heller ikke belegg for å hevde det, understreker aktor Torp Myhre.
Hun avviser også at det har vært noen kobling mellom narkoplantasjen til de fire tiltalte nordmennene og en rekke andre hasjplantasjer som ble avdekket rundt i landet like etterpå, og hvor hovedsakelig vietnamesere sto bak.

Gården kan bli inndratt

Strafferammen for produksjon av så store mengder narkotika er på opptil 15 år.
- Men det blir nok ikke aktuelt å påstå så streng straff. Et forsøk straffes nødvendigvis mildere enn en fullbyrdet forbrytelse, sier aktor Bodil Thorp Myhre.
Påtalemyndigheten varsler også mulig inndragning av Vålstua gård, da den menes å ha blitt brukt til en straffbar handling.
I dag skal den ene tiltalte drive gårdsdrift med korn og et mindre dyrehold på stedet.
De fire mennene er for øvrig tiltalt for brudd på heleriloven, ved å ha anskaffet, disponert og/eller brukt en rekke stjålne gjenstander som ble funnet på Vålstua.
Dette utstyret verdsettes samlet til over en halv million kroner, herunder blant annet flere generatorer, strømskap, kompressor og en anleggslift.
Tre av mennene er dessuten tiltalt for å ha oppbevart og vært i besittelse av annen narkotika, dels på gården på Åsta og dels på deres respektive bosteder i Oslo.
Ifølge aktor skal to av de tiltalte ha stilt seg uforstående til hele saken overfor politiet, mens de to andre ikke har ønsket å avgi forklaring.
Fra aktoratet er det planlagt ført i underkant av 30 vitner, mens det fra forsvarerhold foreløpig er varslet elleve vitner.
Forsvarerne Marijana Lozic og Arne Seland avviser på vegne av sine klienter både at forarbeidet på gården ble gjort med hensikt å produsere narkotika, og at deres klienter var del av noen organisert kriminell gruppe.
Lozic synes ellers det er beklagelig at etterforskningen har tatt så lang tid.
- Selv om det har vært mye å etterforske, har det også vært mye dødtid og venting, og det er en stor belastning å måtte vente så lenge på en sak, sier hun.
Det lyktes ikke å få kontakt med advokat Trygve Staff i går som forsvarer innehaveren av gården Vålstua.