FIAS har fått 250.000 kroner til å utrede biogassanlegg

GLAD: Hanne Maageng Olsen er kommunikasjonssjef i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS).

GLAD: Hanne Maageng Olsen er kommunikasjonssjef i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS). Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Et tilskudd på 250.000 kroner for å utrede et mulig biogassanlegg i Fjellregionen er et klart bevis på at samarbeid lønner seg.

DEL

Det sier kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen i Fjellregionen Interkommunale Avfallselskap (FIAS).

Alvdal er vertskommune

Tildelingen fra Miljødirektoratet kom som en god nyhet på starten av ferietiden. Initiativtaker Ole Sylte Heggset i Alvdal kommune vil sammen med Ragnhild Utstumo og andre fra FIAS gå i gang med å konkretisere prosjektet rett etter ferien.

Maageng Olsen opplyser om at Alvdal er vertskommune for søknaden til Miljødirektoratet, sammen med FIAS og de 9 andre eierkommunene som står bak FIAS.

– I tillegg har Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark bidratt til at en god idé blir til en konkret søknad. Og med denne tildelingen er det mulighet for et spennende prosjekt i Fjellregionen, legger hun til.

Klimavennlig energi

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å satse på klimavennlig energi, basert på de råvarer som finnes i regionen.

– Foruten mye husdyrgjødsel, finnes det avfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg. I tillegg planlegger FIAS å innføre kildesortering av matavfall, noe som også kan være et nyttig bidrag i biogass-produksjon. Biogass kan brukes til oppvarming, men brukes mest effektivt som drivstoff, og for FIAS kan det derfor være aktuelt å ta i bruk biler som går på biogass. I Norge går omtrent 350 busser på biogass i dag, noe som gir en klimagevinst på 30.000 tonn CO₂, fortsetter Maageng Olsen.

Økologisk landbruk

Hun forklarer videre at når biogassen er tatt ut, sitter man igjen med biogjødsel som restprodukt. Denne kan godkjennes i økologisk landbruk, og har egenskaper som ligner på annen husdyrgjødsel.

– Husdyrgjødsel tilfører viktige næringsstoffer til jorda, og minsker behovet for kunstgjødsel. Hvis prosjektet viser seg å være gjennomførbart, vil det også kunne bidra til å nå nasjonale klimamål. Blant annet målet om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal via et biogassanlegg innen 2030, sier Maageng Olsen.

Artikkeltags