Gå til sidens hovedinnhold

Miljøambisjonen ligger fast

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av de mellom 800 og 1000 boenhetene som er planlagt oppført i Ydalir bydel, vil kun et lite antall være eneboliger. På disse tomtene gis det nå tillatelse til å bygge egen garasje. Er den nye bydelen en miljøflopp?

I den første Masterplanen for Ydalir bydel var antallet parkeringsplasser per boenhet vesentlig lavere enn for de tradisjonelle boligområdene i Elverum. Transport er en versting når det gjelder utslipp av CO2. Ett av hovedgrepene i Ydalir er derfor å legge til rette for at behovet for bruk av bil blir mindre. Når parkeringsdekningen nå justeres noe opp, ligger da miljøprosjektet i Ydalir nede for telling?

Alle tomtearealene, så nær som ett, er solgt fra Elverum Tomteselskap til utbyggere som har forpliktet seg til å følge miljøkravene i Masterplanen. Trysilhus kjøpte sitt tomteareal fra en annen grunneier, og kan derfor velge å ikke følge disse miljøkravene. Kan vi fremdeles kalle Ydalir en miljøbydel?

Svaret er et ubetinget ja!

Både Elverum kommune og Elverum Tomteselskap er en del av forskningssenteret FME ZEN, der Ydalir bydel et ett av åtte pilotprosjekter. Senteret ledes av SINTEF og NTNU. Visjonen er «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Da planene om å bygge en ny bydel i Ydalir skulle realiseres, ble det samtidig besluttet at bydelen skulle være et nullutslippsområde. Bakgrunnen var internasjonale forpliktelser, så vel som de mål Norge og Elverum kommune selv har satt seg for å redusere klimagassutslippene. For å sikre bærekraft inn i neste århundre må vi ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Elverum kommune har valgt å satse på fremtiden. Sammen med private utbyggere, bygger vi byens nye bydel til minst mulig skade på miljø og klima.

Solkraft, fjernvarme, bruken av byggematerialer med lave klimagassutslipp og passivhusstandard, vil sørge for at Ydalir bydel blir et miljøvennlige nabolag i særklasse. Når bydelen står ferdig, vil samlet utslipp av klimagasser fra skole, barnehage og boliger være redusert med omlag 50 prosent sammenlignet med konvensjonell bygging. Satsingen på miljøbydelen Ydalir vekker interesse langt utover kommunegrensa, med rette.

Et så omfattende og banebrytende prosjekt som Ydalir bydel vil alltid støte på hindringer underveis. Noen ganger må ambisjonene justeres for å sikre videre fremdrift. I Ydalir har vi valgt å myke noe opp når det gjelder bestemmelsen for bilparkering. Men fremdeles er det slik at all parkering først og fremst vil skje i egne parkeringsanlegg.

Utbyggerne har kjøpt tomtearealer gjennom Elverum Tomteselskap, og har i privatrettslige avtaler forpliktet seg til å bygge boliger etter miljøkravene beskrevet i Masterplanen for Ydalir bydel.

Unntaket er Trysilhus som har kjøpt sitt tomteareal fra en annen grunneier.

Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter gir ikke Elverum kommune hjemmel til å pålegge Trysilhus å følge miljøkravene i Masterplanen. Derfor blir ikke Trysilhus en del av miljøbydelen Ydalir.

Dette er en av erfaringene vi gjør oss underveis i dette prosjektet, og som vi spiller videre til FME ZEN og nasjonale myndigheter.

Denne høsten åpner Ydalir skole og barnehage. Spente barn og voksne skal ta i bruk det som blir selve hjertet i bydelen. Begge bygg er reist i massivtre, har miljøsmarte energiløsninger, og garantert godt inneklima. Skolen skal i tillegg til å være læringsarena, også fungere som møteplass og samlingspunkt på ettermiddagen og utover kvelden. De som flytter til den nye bydelen får skole, idrettshall, barnehage, fritidsaktiviteter og store grøntområder rett utenfor døra, og vil nyte godt av nærheten til sentrum, så vel som marka og Sagtjernet.

Ydalir bydel blir en god plass å bo for helt vanlige mennesker. Her kommer boliger tilpasset alle livsfaser, og miljøprofilen utløser grønt boliglån med ekstra gunstig rente. Energiløsninger, klimagassregnskap og passivhusstandard – alt dette tar utbygger seg av. Byggingen vil foregå over en 10 til 15-års periode. Det åpner for økt aktivitet hos lokale entreprenører og underkontraktører, med ringvirkninger til flere bransjer.

Ydalir bydel bygges med dagens beste kunnskap om fremtidens byggemetoder. Hvordan vi bygger i dag, vil ha betydning for generasjonene som kommer etter oss. Med tanke på miljøet, våre barn og barnebarn, står politikeren i Elverum kommune last og brast med Ydalir bydel.

Miljøambisjonen for fremtidens bydel ligger fast.

Kommentarer til denne saken