Dermed åpnes det ikke for lisensfelling av bjørn i Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark, hvor bestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Bestanden i disse områdene er fortsatt langt under Stortingets bestandsmål og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i disse regionene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I regioner hvor bestanden ligger over bestandsmålet, er det regionale rovviltnemndene som setter kvoten. Det er de som har bestemt at sju bjørner skal felles i to rovviltregioner i Innlandet.

Totalt åtte bjørner er felt i Norge hittil i år, fire ved skadefelling og fire ved påberopt nødverge.

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år, fordelt på rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Av disse fire regionene er det kun Hedmark som er over bestandsmålet.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober.