Elverum kommune via Elverum Tomteselskap legger 250.000 kroner i potten og den nye bydelen Ydalir som pilotområde. Både Elverum og Evenstad er med Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre. ZEN-snevert legger til NTNU i Trondheim og SINTEF.

Dette innebære at deler av Ydalir blir "forsøksområde" for bygging av en bydel med høy miljøprofil. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger fleksible nett, solcelle, varme fra grunnvann, materialvalg som høy andel av tre som byggemateriale, og transportløsninger for bilkollektiv, elbiler og – sykler, kollektivtransport. Tanken er ¨legge til rette for en framtidsrettet og bærekraftig bydel med nullutslipp.

LES OGSÅ: Ny bydel som forskermat

Dette er framtida

Østlendingen omtalte prosjektet første gang i januar. Da beskrev daglig leder i Elverum Tomteselskap, Roar Gustavsen, prosjektet slik:

– Dette er framtida. Partnerskapet vil gi oss tilgang til den ypperste kompetansen på framtida byggemetoder og byutvikling. Nå har vi og kommunen sagt A. Det forplikter oss også til å si B. Vi har lagt bydelen Ydalir i potten. Den skal kunne brukes som forskningsobjekt. Her skal det være mulig å prøve ut løsninger for en miljøvennlig bydel i praksis, sier Gustavsen.

Mange deltakere

Elverum og Evenstad via Statsbygg er i godt selskap i forskningsprosjektet. Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer er andre norske byer som deltar. I tillegg er en rekke andre private og offentlige aktører med: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), Husbanken, Bybo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

Områder skal utvikles

Forskningen skal skje via praktisk utvikling i de seks byene og på Evenstad. Prosjektets mål er å:

  • Utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til fleksibilitet ved overgang til nullutslippssamfunnet Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer
  • Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret.
  • Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer
  • Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder

  • Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem

  • Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

Prosjektet er tildelt 400 millioner kroner fordelt over 8 år.