Frykten for barnevernet er den viktigste enkeltårsaken, melder NRK , som først omtalte saken.

Opplysningene kommer fram i en ny rapport fra Oslo Economics , som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har kartlagt kommunenes kjennskap til saker om barn etterlatt i utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

De fleste av barna har bakgrunn fra Somalia (13 prosent), Syria (8 prosent) og Polen (7 prosent).

– Det uakseptabelt og svært alvorlig at barn og ungdom sendes ut av Norge mot sin egen vilje. Dette mener jeg er en av vår tids viktigste frihetskamper, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Rett til å bestemme

I rapporten anslås det at dette gjelder minst 415 barn. Men forskerne frykter at det er store mørketall og anslår at det kan dreie seg om mellom 600 og 1.400 barn, mest sannsynlig i overkant av 700.

Kartleggingen er en del av arbeidet som ble satt i gang som følge av NRKs avsløring om at ungdom risikerer å bli etterlatt på koranskoler i Somalia og Kenya.

Basert på kommunenes tilbakemeldinger var 84 prosent av utsendingene helt eller delvis en reaksjon på at barnevernet var blitt involvert.

Andre viktige motiver for utreise er å hindre at barna blir «for norske» (40 prosent) eller å «styrke religiøs eller kulturell identitet» (36 prosent).

Har endret passloven

Sanner sier regjeringen har satt inn en rekke tiltak de siste årene for å hindre tvangsutsendelser.

– Vi har fått på plass minoritetsrådgivere ved en rekke skoler og i alle fylker. De er viktige fordi de gir råd og veiledning til ungdom som står i et kulturelt krysspress, og som kan være utsatt for negativ sosial kontroll og tvang, sier Sanner.

Integreringsrådgivere på fire ambassader i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og endring av passloven er andre tiltak. Passloven innebærer at pass til mindreårige kan nektes utstedt eller tilbakekalles, eller utstedes uten foreldrenes samtykke for barn i utlandet.

– Det er også innført en ordning med oppfølgingssamtale for elever som skal flytte til utlandet uten sine foreldre, og vi gjør nå foreldreveiledning til en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Det handler om at foreldrene skal få kunnskap om hvilke rettigheter barn har i Norge, og hva vi legger vekt på i barneoppdragelsen, sier Sanner.

– Si fra!

Til barn og ungdom som frykter at de vil bli sendt til utlandet mot sin vilje, har kunnskapsministeren følgende oppfordring:

– Si fra på skolen. Til en lærer, rektor eller helsesykepleier. De har plikt til å hjelpe deg, understreker Sanner.

Han sier avvergingsplikten nå er skjerpet. Alle som er bekymret for at noen må reise mot sin vilje, har plikt til å varsle.

Til foreldre som vurderer å sende barnet sitt ut av landet mot barnets vilje, er Sanner helt tydelig:

– Det er ulovlig. Foreldrene må delta i samfunnslivet og på foreldremøter og bruke tiden til å forstå det samfunnet som barna deres vokser opp i. Barna skal leve hele sitt liv i Norge, da må foreldrene støtte og hjelpe dem, sier Sanner.