Det var kapital fra Stadtwerke München som gjorde at utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kunne starte høsten 2016. Da inngikk Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi en avtale med energiselskapet, som eies av byen München, om finansiering av utbyggingen. Nå har selskapet uttrykt interesse for det planlagte Kjølberget vindkraftverk i Våler.

I brevet han sendte i januar oppfordret Lindefjeld det tyske energiselskapet til å avlyse sine planer i Kjølberget.

I svaret viser Stadtwerke München-direktør Christian Vogt til at Austri Vind har fått konsesjon til vindkraftutbyggingen i Kjølberget på lovlig måte etter en demokratisk prosess. Han trekker dessuten fram at vindkraft er klimavennlig. Han mener videre at ytterligere dialog bør gå via Austri Vind.

Lindefjeld er ikke videre fornøyd med svaret. I en kommentar til Østlendingen skriver Lindefjeld at han er kritisk til NVEs konsesjonspraksis, og at han synes det er oppsiktsvekkende at Stadtwerke München velger å ødelegge norsk natur for å grønnvaske sin kraftproduksjon.

– Verken klimaretorikken eller henvisningen til solide konsesjonsprosesser holder vann, sier Lindefjeld, som igjen ber Stadtwerke München om å droppe investeringen på Kjølberget.