Mistet troen på Mjøssykehuset og trakk seg

De er begge overleger, de har begge sittet i styret for Sykehuset Innlandet i en årrekke som ansattrepresentanter, og de har begge stått sammen i kampen for Mjøssykehuset. Nå er det slutt. Jørgen Hurum fra divisjon Gjøvik-Lillehammer har mistet troen på Mjøssykehuset og har lagt ned styrevervet sitt med umiddelbar virkning, noe Ove Talsnes fra divisjon Elverum-Hamar stiller seg helt uforstående til.