Vannføringen i Glomma ved Elverum var mandag morgen cirka 1.250 m³/s, noe som er litt under gult varslingsnivå. Det ventes mindre vannføring i Glomma nord for samløp med Vorma de neste dagene.

Når det gjelder vannstanden i Mjøsa mandag morgen, har den steget 24 cm siste døgn. Vannstanden er cirka 1,2 meter under gult nivå.

Det er fortsatt mye snø i fjellet som skal smelte. Ut ifra søndagens værprognoser, antas vannstanden i Mjøsa å stige med om lag 1 meter den kommende uka.

Vannstanden vil fortsatt være under gult varslingsnivå de neste dagene.

– Ut fra tidligere års vær, dagens nedbørprognoser og det snømagasinet vi nå har, er det mest sannsynlig at flomtoppen i Mjøsa vil komme senere i juni eller i starten av juli. Da vil vannstanden sannsynligvis være mellom 123,7 og 124,7 moh., eller 5,8 meter-6,8 meter på lokal skala, opplyser vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i NVE.

Begynnende skadenivå i Mjøsa tilsvarer en vannstand på cirka 6,0 meter på lokal skala.

Om flomtoppen i Mjøsa i år blir større eller mindre enn dette, er helt avhengig av værutviklingen videre utover sommeren.

Til sammenligning var flomvannstanden i 2018 cirka 6,65 meter, mens den i 1995 var cirka 7,9 meter på lokal skala.