– Ler, men er til å gråte av

BER IKKE OM MYE: Aslaug og Ivar Nygaard håper at planutvalget bruker sitt skjønn og kommer fram til et mer positivt utfall enn Fylkesmannen. Foto: privat.

BER IKKE OM MYE: Aslaug og Ivar Nygaard håper at planutvalget bruker sitt skjønn og kommer fram til et mer positivt utfall enn Fylkesmannen. Foto: privat. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Selvfølgelig ble vi skuffet over det negative svaret fra Fylkesmannen, men vi er ikke uten humoristisk sans.

DEL

(Ringsaker Blad) Det sier 86 år gamle Ivar Nygaard som sammen med sin kone, Aslaug, 82 år, har søkt om å få trapp fra hytta og ned til Mjøsstranda i Saugstadvika.

Fylkesmannen har i brev til kommunen uttalt seg negativt og sier tiltaket virker privatiserende.

Les også: Høy alder, ingen bønn

Saken har skapt et stort engasjement blant Ringsaker Blads lesere.

Les også: Det får da være grenser.

– Vi la størst vekt på det latterlige i avgjørelsen. Men vi synes avslaget er ergerlig, for vi søkte ut fra et ekte behov. Kona klarer ikke lenger å komme ned til stranda slik hun har klart i 50 år, sier Ivar Nygaard og legger til:

– For egen del er vi positive til at man ivaretar fellesinteressene i strandsonen, men i dette tilfellet synes vi at skjønnet har sviktet. Det er vanskelig å se at det vi søker om vil hindre allmenn bruk av strandsonen, derimot vil våre reduserte muligheter for å komme ned på stranda føre til gjengroing – og hva da med de nasjonale interesser?

Svetlana Johnsen, Frp, ber planutvalget gå imot Fylkesmannen.

– Det blir feil at Fylkesmannen skal ha så mye makt. At han skal mene så mye først i tillegg til å være ankeinstans blir også feil, sier Johnsen som mener trappa kan bygges med vilkår om å fjernes om noen år.

Artikkeltags