Fikk tilsvar i Østlendingen den 22. jan. på ett innlegg jeg hadde den 15. jan., og gjaldt ulvedemonstrasjon for ulv v rådhusplassen i Elverum. Innlegget jeg prøver å svare på for uinnvidde, virker som rene quizkonkurransen, og inneholder alt fra julenissen til tyrannosaurus rex, men for allmennhetens skyld skal jeg gi svar på noe av det. Her føler de fleste seg krenket av mitt innlegg nevnes det, av hvilken grunn er jeg usikker på, men mulig utskremt var et dårlig uttrykk, så kaller dere heretter for modige ulveforkjempere.

De undertegnede «tre modige ulveforkjempere» følte seg krenket av at jeg skrev de måtte ut i skogen, rett skal være rett, jeg vet at et par av undertegnede er mye i naturen på ulvesporing, men mitt svar gikk generelt på den vernebevegelse vi ser i media.

På hvilket grunnlag de kan uttale seg om drømmende foreninger er jeg usikker på, jeg har jo selv sett div. klipp og bilder fra verneorganisasjoner, som ut ifra det kan ligne på en nyinnspilling på dyrene fra hakkebakkeskogen med ulvemasker og ulende sangerinner.

Siden jeg denne gang kaller dere som møtte på demonstrasjon for ulv som modige, så er det grunnet deres eget utsagn nok en gang med at «de fleste» ikke tør møte opp.

Mulig utskremt var et dårlig uttrykk, så kaller dere heretter for modige ulveforkjempere

 

De sakene dere tar opp med vernefolk som har opplevd ubehagelige hendelser, tror jeg den vanlige borger skjønner ikke henger på greip, da svarer jeg for de hendelser som det påstås har skjedd i lokalmiljøet, har disse lokale saker blitt noe mere enn påståtte hendelser?

Se gjerne til deres eget miljø som ønsker ulven hjertelig velkommen, hvor en sak ifra Osen 1 januar, der noen ulveforkjempere klippet store hull i en tom hjorteinnhegning og trodde de hadde reddet livet til reinsdyr, disse personer var riktignok svenske, men gruppen de tilhører ble invitert til deres arrangement i Oslo 12 jan. Snu dette motsatt, hvor tullete synes dere det hadde vært å løpt rundt mitt hus med ei motorsag på full gass, eller skutt opp en rakett i f.eks. september?

I min villeste fantasi, så var det i hvert fall ikke mitt syn på ulv jeg kom til å legge som årsak hvis jeg så en som løp rundt huset med motorsag, eller skjøt en rakett oppi lufta. De andre episoder som nevnes har jeg ikke grunnlag til å uttale meg om, og ble heller ikke nevnt av meg i mitt første innlegg. Veldig nysgjerrig på hvilke episoder med konsekvenser og represalier de som møtte på demonstrasjonen i Elverum 12 jan., har opplevd? Vi som tilhører den såkalt andre siden i debatten om ulv, har blitt harselert med i årevis om at enkelte har følt frykt for ulv og ikke tør reise til skogen, må holde hund i bånd, eller skolebarn som ikke tør gå til bussen pga. ulvens nærhet som mangel på kunnskap og vi må tilpasse oss.

Hva med ulveforkjempere som ikke tør stå midt i Elverum sentrum på dagtid grunnet frykt? De må ha store kunnskapsmangler og absolutt potensial for å tilpasse seg menneskeheten. Dette kunne vært noe for voksenopplæringen, da det ellers er blitt motesak med foredrag for barneskoler å ha kurs «leve med store rovdyr». Alle forstår vi at ulv lever av kjøtt, det har aldri vært benektet, hele saken om ulv dreier seg om mer enn elg tatt av ulv, dette vet også dere som er «vise menn» på området.

Hadde dere akseptert stortingsvedtak og vedtatte bestandsmål, så ville det dempe konflikten

 

Jeg tillegges også mange andre synspunkter i innlegget, men velger å forholde meg til fakta og Stortingets vedtatte bestandsmål, det var også bakgrunnen for vår demonstrasjon 8 jan. Hva var budskapet på deres demonstrasjon 12 jan.? Regner med allmennheten også har stor tillit til Stortingets vedtak.

Hadde dere akseptert stortingsvedtak og vedtatte bestandsmål, så ville det dempe konflikten. Dere godtar jo ikke lovlig lisensfelling med tillatelse fra staten engang. Skal vi nærme oss så har dere flest skritt å gå.

Når det gjelder personhets, så kan dere starte med å lese begge mine innlegg, og så deres eget, tenker dere da vil finne ut hvem som driver personhets. De «tre modige ulveforkjempere» har et ønske til slutt om at jeg setter meg inn i kunnskap om ulv, men er vel ikke godt å matche dere selvoppnevnte spesialister på dette området, eller ??