Bedre føre var enn etter snar, tenkte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og durte på med en real kalddusj i forkant av statsbudsjettarbeidet tirsdag. Det bildet Sp-lederen tegnet over norsk økonomi, med alle sine tunge og mørke skyer, bør ikke gi særlig mange store forhåpninger før neste års statsbudsjett skal legges fram i begynnelsen av oktober. Slagsvold Vedum gjentok det vi alle vet; Norge er, sammen med hele Europa, inne i en krevende tid med krig, energikrise, økende renter og høy inflasjon. Onsdag fulgte finansministeren og statsministeren opp med å møte pressen før budsjettkonferansen. Her fikk vi høre at budsjettet kommer til å bli stramt men rettferdig. Og sjøl om vi har store utgifter som skal betales, skal vanlige familier føle at de blir godt tatt vare på og regjeringssjefene lover fortsatt omfordeling for å utjevne forskjellene.

Dilemmaet er at det må brukes store penger på strømstøtte, forsvar og beredskap og støtte til ukrainske flyktninger, samtidig som pengebruken generelt må være moderat for å demme opp mot den galopperende prisveksten. For ei regjering med mål om å utjevne forskjellene er prisvekst, med økte renter som resultat, en utfordring. Resultatet er nemlig at det blir vanskeligere å få penga til å strekke til og arbeidsplasser trues. I sum er det svært dårlig medisin da folk flest skal prioriteres og utjevning av forskjellene skal minskes.

Vi er på dugnadssporet igjen, lik det eller ikke.

Statsbudsjettet kommer til å bli møtt med hyl denne gangen også. Mange vil føle frustrasjon, nedprioritert og glemt. Regjeringa har lovet å sikre økonomien vår slik at vi kommer over kneika, de skal styrke den nasjonale beredskapen og de skal utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Dersom regjeringa får til dette, uten at prisveksten totalt kommer ut av kontroll, er det kanskje tida for at en god del andre tiltak og behov bør legges på vent. Vi er nemlig på dugnadssporet igjen, lik det eller ikke.