Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet er bekymret og sier vi er nødt til å sette varsellampene på. Vi bor i den regionen der det meldes om de dårligste markedsutsiktene i landet. Det er NHOs medlemsbedrifter som svarer på hvordan de vurderer sin generelle markedssituasjon og hvordan de vurderer sine markedsutsikter for de neste seks månedene når de ser bort fra sesongjusteringer. Bedriftene svarer også spesifikt for salgspriser, driftsresultater og investeringer. Det er altså bedriftenes dårlige tro på de neste månedene som får regiondirektøren til å slå alarm. Markedsutsiktene har ikke vært betegnes som dårligere siden målingene startet i 2010, Innlandets bedriftseiere er mer pessimister nå, enn de var under pandemien. Tolv prosent av dem melder at de kommer til å si opp ansatte de neste tre månedene og 14 prosent svarer at de vil permittere folk.

Undersøkelsen blir sjølsagt brukt av NHO for å synliggjøre behov i forkant av statsbudsjettframlegget torsdag. Og det handler i første rekke om forutsigbarhet på strøm og energi. Kristiansen sier han forventer at regjeringen sørger for at fastprisavtaler blir et reelt alternativ for bedriftskunder. I tillegg snakker NHO-direktøren om en langt mer offensiv tilnærming til økt produksjon av kraft. Tilgangen til kraft øker ikke i takt med etterspørselen og Kristiansen etterlyser mer utbygging av vindkraft, vannkraft og andre energiformer. Og han krever raskere saksbehandling av søknader for kraftutbygging.

Undersøkelsen blir sjølsagt brukt av NHO for å synliggjøre behov i forkant av statsbudsjettframlegget torsdag

Men det er ikke usannsynlig at det totale økonomiske bildet er med på å prege undersøkelsen. Prisvekst og manglende kjøpekraft, nedkjøling av økonomien med renteøkninger og generell usikkerhet er med på å skape pessimisme for framtida i næringslivet. Kraftprisene og mangel på kraft er en åpenbar utfordring og noe som må løses for at bedrifter igjen skal få pusterom. I forhold til krafttilgangen og kraftprisene, så haster det aller mest i forhold til det grønne skiftet. Det er nemlig der framtidas arbeidsplasser er å finne.