Møte om idrett og fotball med kulturminister Abid Raja, Idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen og representanter fra helsemyndigheter.