Det nye studietilbudet vil først og fremst rette seg mot helsefagarbeider som jobber innenfor helse- og omsorg i kommunene i Fjellregionen, men er også for andre med realkompetanse i fagfeltet.

Kommunene har vært pådriver

– Studiet har kommet i stand etter initiativ fra kommunene i Fjellregionen. Det har vært en lang prosess der vi har kartlagt behovet og interessen generelt og det er gøy at det skjer her, sier prosjektleder Amund Aarvelta ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

Søknadsfristen er 1. juni. Søknaden sendes rett til Fagskolen Innlandet, ikke til Samordna opptak.

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 prosent demens. Det er nesten én av tre i denne aldersgruppen. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Søknadsfrist 1. juni

Studiet gir sterkt etterspurt kompetanse og gjør helsefagarbeidere bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Det skal gjøre deltakerne i stand til å møte den enkelte bruker han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

– Det er studiestart i slutten av august (uke 34) og maks 25 studieplasser. I praksis samles studiegruppa en dag i uka på Tynset (torsdager) og vi håper på deltakelse fra hele regionen. Vi er veldig glad for at Fagskolen Innlandet er med på å styrke oss og håper på videre samarbeid om flere studier. Vi opplever dem som veldig framoverlent på begge sider av Mjøsa, sier Aarvelta.

Viktig bidragsyter

Assisterende rektor Line Narvesen Jørgentvedt i Fagskolen Innlandet understreker at Tynset Studie- og høgskolesenter har vært en viktig bidragsyter for å få til det nye studietilbudet.

– Innlandet er et stort fylke og vi har et tilsvarende opplegg i Vågå og Kongsvinger med forankring i at kommunene. De har gått sammen om hvilke studier som skal prioriteres og demenskoordinator Solvor Nybakken i Hamar er allerede ansatt som faglærer. Jeg er helt sikker på at dette studiet gir en mer samlet kompetanse som kommer Fjellregionen til nytte. Det blir digital kommunikasjon med faglærer ved siden av en studiedag i uka, men vi setter ikke opp digital undervisning utenom. I tredje semester er det 10 uker med praksis. De fleste vil være i jobb og kombinere den med praksisen, sier Jørgentvedt.