Signalkreps er smittebærer av soppsykdommen som er en trussel mot den utrydningstruede edelkrepsen.

Krepsepest kan spre seg til andre deler av et smittet vassdrag og til andre vassdrag ved ulovlig flytting av kreps, eller ved bruk av fiskeredskap eller transport av båter og utstyr.

– Vi er svært interessert i umiddelbar melding fra folk som finner signalkreps eller syk/død edelkreps, sier fagrådgiver Rolf Arne Karlsen i Mattilsynet region Øst i en pressemelding.

Det er et generelt forbud mot å flytte levende eller døde viltlevende akvatiske dyr til andre vassdrag, eller til andre deler av samme vassdrag uten tillatelse fra Mattilsynet.

Hvis Mattilsynets får smitten bekreftet, vil de opprette en soneforskrift som vil regulere ferdsel og aktivitet i området for å redusere ytterligere smittefaren.