Seks søker jobb som sanglærer i Løten

Lørdag skal Løten kulturskole kapre Klevfos med musikk og kunst. Kulturskolen er også ute etter å «kapre» ny sanglærer, og seks søkere har meldt seg.