– Mange steder i landet kan de folkemusikken fra Solør og liker den. Nå må vi lære den selv også

DEN HARDE KJERNE: Her er den harde kjernen i Bågådraget. Foran Berit Holth Nilsen, bak fra venstre Robert Lilleåsen, Laila Johnsen,  Rolf Rønning, Are Fagerhaug, einar Holth Nilsen og Oddgeir Martinsen.

DEN HARDE KJERNE: Her er den harde kjernen i Bågådraget. Foran Berit Holth Nilsen, bak fra venstre Robert Lilleåsen, Laila Johnsen, Rolf Rønning, Are Fagerhaug, einar Holth Nilsen og Oddgeir Martinsen. Foto:

– Fela var et populært instrument i Solør 200 – 300 år før trekkspillet kom for fullt. Og det er ganske spesielt at man mange andre steder i landet kan og liker den gamle folkemusikken vår. Vi kan den ikke like godt og må gjøre noe med det.

DEL

Berit Holth Nilsen på Sønsterud er en av ivrige felespillere i gruppa Bågådraget. De har spilt sammen, mest til husbruk, som hun sier, i 30 år. Det jubileet tenker de å bruke til å ta et tak for å fremme lokal folkemusikk og folkedans.

– Vi må ta musikken vår tilbake og lære å bruke den selv, sier hun.

Få med folk og fela

Markeringen av 30-årsjubileet gjør de med å holde et todagers kurs siste helga i mars med blant andre Ola Sæta som instruktør og inspirator. Han har samlet veldig mye av den gamle folkemusikken fra distriktet.

– Vi ønsker å få med folk fra alle tre Solør-kommunene for å få fart på det hele. Solør Spell- og Danselag kan bli neste skritt i dette for å samle denne aktiviteten i Solør og dyrke folkemusikken og dansen i årene framover. Det gjelder å få med folk og fela for fullt. Kurset kommer til å bli delt i to, en gruppe for dem som har spilt en del, samt en gruppe for dem som er ferske. Det er ikke så mange igjen av de gamle spillemennene i distriktet, så vi må bare ta tak i det hele og sørge for å bevare denne musikken og gjøre den kjent og tilgjengelig for folk igjen. Kurset skal ha en lav terskel, sier Berit Holth Nilsen.

Bågådraget har nå fått med seg Rolf Rønning på trekkspill og vil ta imot en bassist med åpne armer.

– Rønning er en stor kilde til den gamle folkemusikken i distriktet. Han er en meget stor tilvekst til det vi holder på med, sier Holth Nilsen.

Det var for øvrig hun og Jørgen Østvang som startet Bågådraget for 30 år siden.

– Han syntes det begynte å bli for liten virksomhet i Solør og ville at vi skulle starte et kurs. Det gjorde vi, og det kom rundt 20 deltakere. Jeg håper det blir like bra oppslutning nå, sier Berit Holth Nilsen.

Vil spille for flere

Bågådraget øver en gang i uka ved skogskolen på Sønsterud. Kanskje blir det to dager i uka etter hvert hvis det blir bra oppslutning på kurset og mange melder seg til mer spill framover.

– Etter hvert ønsker vi oss mer ut for å spille for flere. Det har så langt handlet mest om kulturminnedagen i Tyskeberget en gang i året. Nå kan det kanskje bli spilleoppdrag på Gruetunet, og vi vil gjerne ut for å spille for flere. Så det er bare å ta kontakt med oss om det. De siste 10 årene har vi spilt mest til husbruk for oss selv. Nå vil vi gjerne utvide det litt, sier Berit Holth Nilsen.

Bågådraget har de siste årene bestått av den harde kjernen med Berit Holth Nilsen, Einar Holth Nilsen, Are Fagerhaug og Oddgeir Martinsen. Noen har kommet og gått. Nå er altså Rolf Rønning med på trekkspill, og får man på plass den bassisten man gjerne vil ha, er man klare for flere oppdrag.

Men først kommer todagerskurset i mars.

Artikkeltags