Samme dag jeg fikk Miles Davis’ fire 4 CD’er fra Fillmore, kom også trompeter Nils Petter Molværs siste i posten.

Det er nesten 45 år mellom de to utgivelsene. Molvær er ved siden av Arve Henriksen vår mest markante jazztrompeter.  I likhet med Miles har han utforsket både instrumentet og i hvilke musikalske sammenhenger det kan brukes. Erland Dahlens trommer og trommemaskiner dominerer lydbildet i meste laget, mens Morten Quenild på piano er noe mer tilbaketrukket. 

Litt steelgitar fra Geir Sundstøl gir musikken en ny sound. Låtene framstår som noe utydelige og plata har noe uforløst og svevende over seg. Mulig jeg er preget av nesten fire timer med Miles, og at jeg burde ventet lenger før jeg la Molvær på platetallerkenen.

LES FLERE MUSIKKANMELDELSER HER!