– Det er mange som har dårlig råd. Jeg har lest at det er rundt 400 barn i Elverum som defineres som fattige, og det forteller at det er et behov for et slikt tilbud, sier Nils Richard Melby.

Han leder husstyret ved Speiderhuset i Elverum. Sammen med utleieansvarlig Anita Dyrvik og ledelsen i Mjølner speidergruppe, lanserer han nå et tilbud til dem som ikke har råd til å gi barna sine en skikkelig bursdagsfeiring:

Gratis lån av Speiderhuset. I tillegg kan Anita og resten av hjelpegruppa som tidligere kalte seg Folkehjelpen i Norge, sponse festen med snacks og pølser eller hamburgere.

Tre ganger til nå

Speiderhuset leies ut til barnedåp, bursdager og andre lukkete lag. Normalt er det 15–20 barnebursdager her i løpet av et år, og dette koster normalt 500 kroner i leie. På direkte spørsmål har man også tidligere innvilget gratis lån. Nå er dette blitt en fast ordning – ved behov.

– Det siste året er det tre som har spurt om å få låne huset gratis til barnebursdager, og det har de fått, opplyser Anita.

– Når tre har spurt, selv om vi ikke har markedsført dette, tenker vi at det ligger et latent behov her, mener Nils Richard.

Stiller ingen spørsmål

Det hele foregår på ære og samvittighet, og låntakeren får ingen spørsmål om egen økonomi. Ingen andre enn Anita vet hvem som leier på ordinære vilkår, og hvem som får låne huset gratis.

Bursdagsfestene må fortrinnsvis holder tirsdager, onsdager eller torsdager, men det åpnes for utlån også i helgene – hvis ikke huset er utleid. Mandagene bruker speiderne huset selv på kveldstid.

På dagtid mandag, onsdag og fredag serverer for øvrig Anita, samboer Magne Skjæveland og Marit Skulbru middag på Speiderhuset. Dette tilbudet kom i stand våren 2015, først og fremst rettet mot vanskeligstilte.

50 middager daglig

– Vi serverer cirka 50 middager hver dag, og rundt 30 av disse spiser gratis. Så det er et behov. Det ser vi, sier Anita.

Det kjøres også ut gratis mat til cirka ti personer. All maten er gaver fra lokale dagligvarebutikker og bensinstasjoner:

Mat som er i ferd med å gå ut på dato, men som er for god til å kastes. Det er også her de nevnte pølsene, hamburgerne og annet snacks kommer fra.