Gå til sidens hovedinnhold

– Nå blir det flere naturfagtimer på skolen

Stortingskandidat Yngve Sætre (H) er ute med en lekkasje fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: – Vi innfører en time naturfag ekstra i uka i ungdomsskolen. I 2022 setter vi av 104 millioner kroner til dette, opplyser han.

– Høyre vil styrke naturfagundervisningen og vil innføre en time ekstra med naturfag i ungdomsskolen. Dette gir elevene totalt 38 flere naturfagtimer på ett skoleår. Høyre har i statsbudsjettet for 2022 satt av 104 millioner kroner til dette tiltaket, og totalt koster satsingen 248 millioner kroner, opplyser Sætre, som mener dette er et tiltak man bør juble for.

– Naturfag er helt sentral kunnskap hvis vi skal få mer ut av skogen og få fart i det grønne skiftet. Denne satsingen bør derfor være ekstra velkommen i Elverum og i Sør-Østerdal, hvor vi sitter på store skogressurser. Vi kan lage en rekke nye produkter av skogen, som for eksempel kjemikalier, medisiner og ulike kompositter. Men for å gjøre det, trenger vi kunnskap i naturfag som biologi, kjemi og fysikk. Grunnlaget for denne kunnskapen legges i ungdomsskolen, sier Sætre og spør:

– Kanskje kan denne satsingen gjøre at flere ungdomsskoleelever i Elverum får lyst på en karriere innen realfag og naturfag? I så fall er det gull verdt. Lokal kunnskap innen disse områdene gir på sikt grunnlag for lokal verdiskaping og arbeidsplasser, fastslår han.

Kommentarer til denne saken