ELVIS-rektor Margrethe Hammer Mobæk er for tiden 80 prosent sykemeldt.

– Vi ønsker å opprettholde ledelseskraften ved skolen og har derfor konstituert Matsson som rektor. Det betyr at Matsson inntil videre er rektor både på Elverum videregående skole og på Trysil videregående skole. Han bruker mest tid i Elverum. Flere av oppgavene i Trysil er fordelt på andre medarbeidere, opplyser Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune.

– Hvorfor ble ikke assisterende rektor Kari Synnøve Bakken konstituert som rektor?

– Nye Elverum videregående skole er akkurat ferdigstilt. Bakken har fortsatt en sentral rolle som brukerkoordinator. Det betyr at hun fremdeles er svært opptatt med oppfølgingen av nybygget og bruker mye tid på det, forklarer Gregersen, som sier den nye organiseringen gjelder inntil videre.