30. juli er satt som åpningsdato av OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten – Elverum.

Det betyr rekordrask utbygging av til sammen 27 km ny veg.

– Spaden ble satt i jorda 6. juni 2018 og snora klippes 30. juli 2020. Det betyr 27 km veg med midtdeler ferdig bygget på snaue 26 måneder. Det er ny rekord, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

Før både landsskytterstevnet og de nordiske jakt og fiskedager

En åpning 30. juli betyr at vegen åpner før landsskytterstevnet, de nordiske jakt- og fiskedagene, Elverumsdagene og Festspillene som alle arrangeres i Elverum i starten av august. Arrangementene trekker tusenvis av besøkende.

– En åpning av 27 km ny rv. 3/25 med midtdeler før disse arrangementene vil være svært positivt for omgivelsene. Vi vil få økt trafikksikkerhet. Vegen vil ha midtdeler og et sikkerhetsnivå som har potensial til å redusere alvorlige ulykker med 80 prosent, sier Stensbye.