Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det på tide: Full satsing på Røros- og Solørbanen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I stedet for konkurranseutsetting og privatisering burde Norge øke satsingen betydelig på utbygging og forbedring av nåværende jernbanetraseer. Mange av disse er bygget tidlig i forrige århundre. Nye banelegemer, dobbeltspor, lange møtespor og elektrifisering av spesielt Røros- og Solørbanen er der hvor milliardsatsingen bør gjøres.

Det vil sikre et sammenhengende jernbanenett i Norge der det samme togmateriell kan benyttes sømløst på sentrale jernbanestrekninger. I praksis får vi da et elektrisk dobbeltspor mellom Trondheim-Oslo som også muliggjør større persontrafikk. Vi skal bygge landet, ikke selge og privatisere det.

Arbeiderpartiet har en jernbanepolitikk som vil ta vare på togtilbudene også i distriktene samtidig som jernbanen tilpasses og moderniseres på en måte som vil gi næringslivet konkurransedyktige transporttilbud. Elektrifisering av hele Solør- og Rørosbanen vil i tillegg til gods i realiteten gi oss konkurransedyktige tilbud på alt gods og passasjertrafikk fra Midt- og Nord-Norge.

I stedet for å bygge ut jernbanenettet og øke vedlikehold av jernbanetraséene, har det vært stor fokus på en omfattende jernbanereform som har splittet opp jernbanetjenestene i en rekke selskaper. Dette har økt byråkratiet og direktørsjiktet betydelig. På toppen sitter det nye Jernbanedirektoratet og administrerer.

Tidligere hadde Jernbaneverket og NSB as disse oppgavene. Vi har altså fått et ekstra ledd i organiseringen av jernbanesektoren som øker byråkratiseringen og reduserer penger til arbeid «i pukken» for å vedlikeholde og utbygge jernbanenettet

Høsten 2015 dro noen ildsjeler i flere kommunale arbeiderparti med Nils Kristen Sandtrøen i bresjen, i gang en «geriljagruppe» for elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Gruppa fikk raskt tilslutning fra samtlige kommuner fra Røros i nord til Kongsvinger og Eidskog i sør. Gruppa hadde flere møter 1. halvår 2016 som endte opp med et stort møte i Terningen Arena hvor det var deltagelse fra politisk hold, representanter fra Bane Nord, skognæringen, transportnæringen og andre interesserte. Konklusjonen herfra var at hele Røros- og Solørbanen måtte elektrifiseres så snart som mulig og tas inn på NTP.

Dessverre har svært lite skjedd og foreløpig snakker entusiastene for døve ører. Den nye jernbane-reformen har også medført konkurranseutsetting av flere banestrekninger. I dag er det derfor 3 forskjellige trafikkselskaper som frakter folk på jernbanenettet i Norge. Regjeringen planlegger ytterligere konkurranseutsetting og man vet at Kina og selskaper i Europa er interesserte i tillegg til vårt eget VY.

I den senere tiden er det synliggjort hvor dyrt det i dag er å reise med jernbane og vi kan trygt fastslå at det ikke er blitt billigere etter konkurranseutsetting og privatisering av enkelte strekninger.

Røros- og Solørbanen kan ses på som hovedblodåren gjennom distriktet og dalførene. Uten en modernisert og elektrifisert banestrekning vil denne strekningen etter hvert tape i kampen om passasjerer og gods og dette vil ramme hele regionen fra Kongsvinger i Syd til Røros i nord. Dette må ikke skje og jeg regner med at en ny rød/grønn regjering vil starte arbeidet med elektrifisering og modernisering av Røros- og Solørbanen. I tillegg til Arbeiderpartiet har hele tiden også SV vært sterke forkjempere for dette og jeg regner med at SP vil støtte dette.

Jan Erik Hageler Lingjerde
Stor-Elvdal Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken