Nå går snart fristen ut. Trenger ditt lag eller din forening støtte?

SØKNADSFRIST: Fristen for å søke om støtte til lag og foreninger går ut 25. mars. Ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlendingen, Truls Sylvarnes, oppfordrer alle som oppfyller kriterene om å søke.

SØKNADSFRIST: Fristen for å søke om støtte til lag og foreninger går ut 25. mars. Ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlendingen, Truls Sylvarnes, oppfordrer alle som oppfyller kriterene om å søke. Foto:

Østlendingen skal dele ut 600.000 kroner til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Nå går fristen snart ut.

DEL

Fristen er 25. mars.

– Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge, sier ansvarlig redaktør og daglig leder, Truls Sylvarnes.

Han skal sitte i komiteen sammen med Hans Olav Osbak fra Elverum idrettsråd og Kari Heggelund og Merete Myhre Moen, ordførere i henholdsvis Åsnes og Tynset kommuner.

Det er en hovedoppgave for våre avisa å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Denne utdelingen skal styrke dette båndet.

– Østlendingen er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt dekningsområde. Når vi tillegg vet at mange lag og foreninger nå rammes av koronakrisen, kan disse midlene komme godt med, sier Sylvarnes.

Utgangspunktet for at midlene deles ut er det gode resultatet Amedia, som Østlendingen er en del av, oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Gå inn på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia for å sende inn søknad.

Artikkeltags