Muspelheim er et boligområde i den nye bydelen Ydalir i Elverum. Terje Chr. Svenkerud og selskapet Ydalir Eiendom AS har utviklet området.

I tillegg til ni tomter til ene- og tomannsboliger, består området av tre såkalte utviklingstomter beregnet på konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger, rekkehus og kjedehus.

Dette er det lite interesse for i markedet, ifølge Svenkerud. Utenfor sentrum er det større etterspørsel etter ene- og tomannsboliger, har han i flere runder argumentert gjennom brev til kommunen og intervjuer med Østlendingen.

Nå foreligge en søknad om å redusere utnyttelsesgraden, noe som åpner for eneboliger og tomannsboliger også i resten av boligfeltet Muspelheim. Minstekravet på 40 boenheter ønskes redusert til 29.

Formannskapet i Elverum har tidligere signalisert støtte til en slik endring. Det er ellers enighet om at det holder med en såkalt mindre endring av den gjeldende reguleringsplanen.

Dette er i tråd med søknaden som Løvbergsmoen Utvikling AS nettopp har levert for neste del av boligfeltet Smedstadtoppen, like øst for Ydalir.

Plan1 AS bistår både Ydalir Eiendom AS og Løvbergsmoen Utvikling AS i det pågående planarbeidet.