– Eidsiva Bioenergi vil i vinter sikre at alle deres fjernvarmekunder får en øvre grense på energiprisen. Regelverk gitt av myndighetene krever at prisen på fjernvarme skal være relatert til pris på strøm. Eidsiva Bioenergi ønsker at fjernvarme alltid skal ha et konkurransefortrinn i forhold til alternative oppvarmingskilder. Vi vil derfor innføre en øvre grense for spotpris-elementet på fjernvarme i januar, februar og mars, sier daglig leder i Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Han mener strømprisen vil holde seg stabilt høy i tiden som kommer.

Mandag kveld var spotprisen på strøm 86 øre per kWh, med en snittpris for døgnet på 67 øre. I tillegg kommer effektledd, forbruksavgift, energiledd, elsertifikat og avgift til energifondet.

– Råvareprisen for elproduksjon er høy i Europa, samtidig som høyt forbruk grunnet kulde svekker den hydrologiske balansen i norske vannmagasiner. Sammen med økte priser for utslippskvoter på CO₂ er dette med på drive prisen opp på strøm i Norge, sier Børke.

Snittprisen for strøm i januar er fortsatt ikke kjent, men uavhengig av dette så vil øvre pris på spot-elementet være 55 øre per kWh.

– Dette gir våre kunder en forutsigbarhet i tillegg til en besparelse i energikostnadene dersom spotpris blir høyere enn det vi ser i dag, sier Børke.