Det er mange som reiser på jobb-, studier- og fritidsreiser mellom Hamar, Elverum og Rena. For å gjøre det lettere for kundene å velge en kollektiv reisehverdag, tilbyr SJ NORD og Innlandstrafikk nå Kombinasjonsbilletten.

Dette er en 30-dagers periodebillett som kjøpes i Entur-appen. Med Kombinasjonsbilletten kan du reise fritt på Innlandstrafikks busser på strekningen Hamar-Elverum-Rena, i tillegg til alle tog mellom de samme stedene på Rørosbanen!

Prisen og måten du kjøper den på i Entur-appen er den samme som for en 30-dagers periodebillett for buss. Det nye er at denne nå også kan brukes på reiser med tog.

Dette gir de reisende større grad av reisefrihet, siden man får flere avganger og stoppesteder å velge mellom.

Sømløse reiser, altså reiser der du kan bruke samme billett på tvers av framkomstmiddel og strekninger, gjør det lettere for folk å ta grønne reisevalg og bidrar til et bærekraftig skifte i transportsektoren.

Kombinasjonsbilletten kan benyttes på følgende tog- og busslinjer:

  • Rørosbanen med SJ NORD på strekningen Hamar-Elverum-Rena

Busslinjer med Innlandstrafikk:

  • Linje 100, Hamar-Elverum
  • Linje 105, Hamar-Elverum
  • Linje 802 og 803, Elverum-Rena
  • Bybusser i Hamar og Elverum