Utrygg, vanskelig eller fullstendig fantastisk? Nå kan du som sykler i Elverum si hvor godt du mener det er tilrettelagt for sykling, og hva som kan bli bedre.

Det gjør du ved å svare på en landsdekkende spørreundersøkelse i regi av Syklistenes Landsforening.

Det skriver Elverum kommune i en pressemelding.

– Vi håper så mange som mulig svarer på undersøkelsen for resultatet blir en del av grunnlaget for vårt videre arbeid med satsing på sykkel i Elverum. Derfor er det veldig bra hvis mange svarer. Vi er en kommune med forholdsvis flatt terreng, og i byen er det korte avstander så vi har mange syklister. Det er bra, men vi vil gjerne ha flere, og en slik undersøkelse kan hjelpe oss med å finne ut hvordan vi kan legge bedre til rette for syklistene, sier byarkitekt i Elverum kommune, Solveig Trønnes Høye.

Håper mange syklister svarer

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse, og man sammenligner hvordan syklistene synes det er å sykle i de ulike kommunene. Det er Syklistenes Landsforening som står på undersøkelsen, som er gratis for kommunene.

Hvis mange nok fra Elverum svarer på undersøkelsen vil kommunen, i tillegg til å bli med i den nasjonale rapporten, få en egen detaljert innsiktsrapport for Elverum kommune. I september får vi da svar på om syklistene synes Elverum er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene

– Vi vil at alle typer syklister svarer på undersøkelsen, om du så bare sykler til Elverumsdagene én gang i året eller om du sykler hver dag, om du er ung eller gammel. Det er viktig for oss å vite hva alle typer syklister mener om å sykle i Elverum, sånn at vi kan gjøre det bedre for alle å sykle. Det er veldig bra med en undersøkelse som bare handler om sykling. Da får vi kartlagt hva slags effekt de tiltakene vi har gjort har hatt, sier plansjef i Elverum kommune, Erik Johan Hildrum.

Du svarer på undersøkelsen ved å klikke her.

Digital undersøkelse

Undersøkelsen ligger til grunn for kåring av Norges beste sykkelby, og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli. Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Du skal svare på 28 påstander om hvordan det er tilrettelagt for sykling i den kommunen du sykler i. Kommunene blir rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, framkommelighet, tilgjengelighet og sykkelens prioritering i kommunen.

– Vi ser at det finnes en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen, sparer samfunnet for store penger i helsegevinst. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktig lærdommer om hva som trengs for å få dem til å fortsette å tråkke, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson.

Les mer på nettsiden til Sykkelforeningens landsforening: Sykkelundersøkelsen