Naturvernforbundet i Hedmark mener at de store rovdyrene - inkludert ulv, er viktige for vår natur. Vi mennesker vil aldri klare å harmonisere og utvikle økosystemene slik som de store rovdyrene har bidratt til i alle år. En god start i Norge er å lære oss å leve med det antall ulv som Stortinget har vedtatt som et bestandsmål, nemlig 4-6 ynglinger innenfor ulvesonen.

Vi ble dermed litt optimistiske når vi så hva som var hovedparolen under demonstrasjonstoget mot regjeringens ulveforvaltning i Norge den 8. januar. Parolen var ikke det kategoriske Nei til ulv som det har vært tidligere, men det var et klart ja til nettopp bestandsmålet i ulveforliket. Dermed ser vi nå en mulighet til at alle parter kan jobbe sammen for å finne løsninger på de utfordringene som ulv gir i Norge.

Naturvernforbundet i Hedmark har i mange år hatt vårt hovedfokus på å jobbe med løsninger. Vi mener at det er behov for å utvikle og spre kunnskap om løsninger, særlig for de tre områdene jakt, frykt for ulv, og utnytting av utmarksbeite. Vi starter her med jakt.

Parolen var ikke det kategoriske Nei til ulv som det har vært tidligere, men det var et klart ja til nettopp bestandsmålet i ulveforliket

 

Elgjakt: Det overrasker det oss at enkelte jegere hevder at det å jakte slik man alltid har gjort, er det eneste mulige. Vi trodde at utfordringen for en jeger var å tilpasse seg, og jakte effektivt under de til enhver tid rådende forhold.

I Hedmark er det mange som jakter elg. De fleste har tradisjonelt jaktet med løshund, og enkelt fortalt er da metoden at hunden finner elgen, jager den, og får den til å stanse opp mens hunden bjeffer. Jegere kan dermed komme seg på skuddhold og skyte elgen.

Jakt med bandhund: Finnes det alternativer til elgjakt med løshund? Ja, det gjør det. Et eksempel er å jakte med hund i band. Ulv er redd for mennesker, så med jakthunden i band er hunden trygg. Det finnes en masse med artikler artikler om, og kurstilbud for trening av bandhund. I en artikkel i Adressavisen skriver journalist Geir Tønseth slik: «Tenk deg å kunne «se» en elg som befinner seg i terrenget foran deg bare ved å observere de små signalene som hunden din sender ut, for deretter å snike deg tett innpå og felle et dyr som ikke aner at du er der…Jegeren avliver et helt ustresset dyr med ett velrettet skudd. Mer humant kan det knapt gjøres, og samtidig er man sikret topp kvalitet på kjøttet». En voksen elghund som er opptrent til å jakte som løshund, er vanskelig å «omskolere» til å jakte som bandhund, men en ny valp kan trenes til bandhund, eller man kan kjøpe ferdigtrente slike.

Småviltjakt uten hund: Jakt på både storfugl, rype og hare går fint uten løs hund. I boka Småviltjakt uten hund har Svein Sæter samlet opplegg og anbefalinger for jakt uten hund på alle de nevnte småviltartene. I introen til boka skriver forfatteren: «Småviltjakt uten hund byr på svært varierte og krevende jaktformer.»

Så er det noen jegerorganisasjoner som vil diskutere løsninger og spennende jakt – så kom igjen, gjerne med oss?